Hizmet Standartlarımız

MUĞLA VALİLİĞİ

MİLAS İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DR. METE ERSOY İLKOKULU HİZMET STANDARTLARI

A. ÖĞRENCİ İŞLERİ

HİZMET STANDARTLARI SIRA NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

İlkokullarda Öğrenci Aday Kayıtları

T.C. Kimlik numarası

1 Gün

2

İlkokullarda Öğrenci Nakil Alınması

1.TC Kimlik numarası

2.Veli Dilekçesi

3.Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için durumlarını gösteren belge

4.Öğrenci alım bölgesinde olduğunu gösteren belge

4 Saat

3

İlkokullarda Öğrenci Nakil Gönderilmesi

1.İlgili okul tarafından elektronik ortamda nakil isteği

2.e-okulda öğrenci nakil onayının verilmesi

4 Saat

4

İlkokullarda Öğrenci Belgesi

Dilekçe

5 Dakika

5

 

Diploma Kayıt Örneği

 

Veli(Belgeyi isteyen reşit ise kendisi) Dilekçe ve Kimlik Bilgileri ile Başvurması

1 Gün

 

6

İlkokullarda Öğrenci Yetiştirme Kurslarından Yararlandırma

Veli dilekçesi

5 Dakika

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri: Dr. Mete Ersoy İlkokulu Müdürlüğü

İsim                     : Mustafa ÖZDEMİR

Unvan                 : Okul Müdürü

Adres                  : Hayıtlı Mahallesi Dr. İsmail Hakkı Milaslı Caddesi No:41 Milas / Muğla

Tel                       : 0 252 512 43 79

Faks                    : 0 252 513 1408

e- posta               : 711803@meb.k12.tr

İkinci Müracaat Yeri  : Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İsim                           : İradet GENÇ

Unvan                       : İlçe Milli Eğitim Müdürü

Adres                        : Hükümet Konağı 48200 Milas / Muğla

Tel                             : 0 252 512 1047         0 252 513 1751           0 252 513 1726

Faks                          : 0  252 512 3972

e- posta                     : milas48@meb.gov.tr

 

 

MUĞLA VALİLİĞİ

MİLAS İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DR. METE ERSOY İLKOKULU HİZMET STANDARTLARI

 

HİZMET STANDARTLARI SIRA NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

7

İlkokullarda Sınıf Yükseltme

1.Veli dilekçesi

2.İlköğretimde, yeni öğretim yılının başladığı ilk bir ay içerisinde, 1–5´ inci sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar için sınıf/şube rehber öğretmeninin ve varsa okul rehber öğretmeninin yazılı önerileri

1 Hafta

 

8

İlkokullarda Veli Tarafından Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Kararına İtiraz Etme

Veli itiraz dilekçesi

5 Gün

9

İlkokullarda Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıtları

1-Denklik belgesi

2- Öğrencinin Türkiye´de öğrenim görebileceğine dair Emniyet Genel Müdürlüğü´nden alınacak en az bir yıllık oturum belgesi

30 Dakika

 

           Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri: Dr. Mete Ersoy İlkokulu Müdürlüğü

İsim                     : Mustafa ÖZDEMİR

Unvan                 : Okul Müdürü

Adres                  : Hayıtlı Mahallesi Dr. İsmail Hakkı Milaslı Caddesi No:41 Milas Muğla

Tel                       : 0 252 512 43 79

Faks                    : 0 252 513 1408

e- posta               : 711803@meb.k12.tr

İkinci Müracaat Yeri  : Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İsim                           : İradet GENÇ

Unvan                       : İlçe Milli Eğitim Müdürü

Adres                        : Hükümet Konağı 48200 Milas

Tel                             : 0 252 512 1047         0 252 513 1751           0 252 513 1726

Faks                          : 0  252 512 3972

e- posta                     : milas48@meb.gov.tr

                                                                           

 

 

                                                                                  MUĞLA VALİLİĞİ

MİLAS İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DR. METE ERSOY İLKOKULU HİZMET STANDARTLARI

 

B. PERSONEL İŞLERİ

HİZMET STANDARTLARI SIRA NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

10

Personel Göreve Başlama İşlemleri

1.Personel maaş nakil belgesi aslı

2.Personel banka hesap numarası

30 Dakika

11

Personel Görevden Ayrılma İşlemleri

Personel maaş nakil belgesi aslı

30 Dakika

12

Personel Görev Yeri Belgesi

Personelin sözlü başvurusu

5 Dakika

13

Personel İzin Belgesi

Personelin yazılı izin belgesi ile başvurusu

5 Dakika

14

Personel Özlük Bilgileri (Hizmet Belgesi-Görev Kaydı)

Personelin sözlü başvurusu

5 Dakika

15

Personel Tayin İşlemleri

Başvuru için istenen belgelerin tamamlanması şartıyla

15 Dakika

16

Personel Hizmetiçi Eğitim Başvuru İşlemleri

Personelin elektronik ortamda başvurusu

5 Dakika

17

Personel Maaş-Ek Ders Bordrosu

Personelin sözlü başvurusu

5 Dakika

18

 

Personelin Sağlık Raporunun İzne Çevrilmesi

1.Personelin sağlık raporunun aslı

2.Personel izin dilekçesi

15 Dakika

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri: Dr. Mete Ersoy İlkokulu Müdürlüğü

İsim                     : Mustafa ÖZDEMİR

Unvan                 : Okul Müdürü

Adres                  : Hayıtlı Mahallesi Dr. İsmail Hakkı Milaslı Caddesi No:41 Milas Muğla

Tel                       : 0 252 512 43 79

Faks                    : 0 252 513 1408

e- posta               : 711803@meb.k12.tr

İkinci Müracaat Yeri  : Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İsim                           : İradet GENÇ

Unvan                       : İlçe Milli Eğitim Müdürü

Adres                        : Hükümet Konağı 48200 Milas

Tel                             : 0 252 512 1047         0 252 513 1751           0 252 513 1726

Faks                          : 0  252 512 3972

e- posta                     : milas48@meb.gov.tr

 

 

                                                                                  MUĞLA VALİLİĞİ

MİLAS İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

DR. METE ERSOY İLKOKULU HİZMET STANDARTLARI

 

C. KURUMLAR ARASI İŞLER

HİZMET STANDARTLARI SIRA NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

19

Gelen Yazıların Personele Duyurulması

Kurum Net ve sistem dışı ile gelen yazıların personele imza sirküsü ile tebliğ edilmesi

20 Dakika

20

Gelen Yazılara Cevap Verilmesi

İlgili kurumlardan gelen ve cevap istenen yazılara kurumumuzla ilgili bilgileri içeren cevabın verilmesi

Yasal Süresi İçerisinde

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri: Dr. Mete Ersoy İlkokulu Müdürlüğü

İsim                     : Mustafa ÖZDEMİR

Unvan                 : Okul Müdürü

Adres                  : Hayıtlı Mahallesi Dr. İsmail Hakkı Milaslı Caddesi No:41 Milas Muğla

Tel                       : 0 252 512 43 79

Faks                    : 0 252 513 1408

e- posta               : 711803@meb.k12.tr

İkinci Müracaat Yeri  : Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İsim                           : İradet GENÇ

Unvan                       : İlçe Milli Eğitim Müdürü

Adres                        : Hükümet Konağı 48200 Milas

Tel                             : 0 252 512 1047         0 252 513 1751           0 252 513 1726

Faks                          : 0  252 512 3972

e- posta                     : milas48@meb.gov.tr

 Yazdır: